Marc metodològic

Objectius 

1.Conéixer Gandia i els llocs més emblemàtics en relació amb Joan M. Monjo.
2.Reforçar comportaments positius d’estima a la llengua, la literatura, la història, el paisatge i el patrimoni de Gandia.
3.Tractar diversos llibres de Joan Monjo i contrastar els fragments amb Gandia.
5.Redescobrir a Monjo i la seua obra, mitjançant una petita recerca sobre l’autor i la seua obra per aproximar-se a la figura de J. M. Monjo i al període històric del seu moment; així com la visualització d’un vídeo sobre ell.
6.Llegir fragments de diverses obres de Monjo acompanyades d’activitats i relacionar-ho amb els tipus de textos periodístics.
7.Cercar llibres a la biblioteca de Monjo.
8.Crear i produir textos narratius, poètics i autobiogràfics a partir de les obres de Monjo, i dramatitzar alguns fragments per tal de desenvolupar el treball en grup, l’expressió oral i les competències pròpies del teatre.
9.Crear un Twitter personalitzat sobre alguna cosa relacionada amb la ruta.
10.Fomentar el desenvolupament de l’esperit crític amb la defensa de les pròpies idees i el respecte de les de la resta, mitjançant la realització d’un debat entorn a un personatge molt important de la obra de Monjo.
11.Crear un pòster final mitjançant l’ús de las TIC.